Coaching językowy,
retoryczny i międzykulturowy
szyty na miarę

Prowadzimy unikalny rodzaj coachingu, oparty na trzech różnych dyscyplinach i ich subtelnych powiązaniach: wiedza językowa, analiza osobowościbadanie różnic kulturowych.

Zabierzemy Cię w intelektualną podróż po Europie, ale także na inny kontynent: kontynent Inności. Ujawnimy Ci tajniki komunikacji z tymi, którzy mówią innym językiem, mają inną osobowość i żyją w innej kulturze.

Ta podróż nie jest jednak podróżą jednokierunkową! W rzeczywistości jest to możliwe tylko wtedy, gdy odbędzie się również podróż w odwrotnym kierunku, i odkryje się na nowo własny język, siebie samego i własną kulturę.

coachingu językowym wykorzystujemy metody z najlepszych szkół językowych: od gramatyki indukcyjnej po techniki immersji językowej. Opieramy się na pracy France Éducation International i naszym podziwie dla największych autorów języka francuskiego, takich jak Michel de Montaigne, Jean-Jacques Rousseau i Paul Valéry.

coachingu językowym wykorzystujemy metody z najlepszych szkół językowych: od gramatyki indukcyjnej po techniki immersji językowej.

Opieramy się na pracy France Éducation International i naszym podziwie dla największych autorów języka francuskiego, takich jak Michel de Montaigne, Jean-Jacques Rousseau i Paul Valéry.

coachingu psychologicznym oferujemy analizę osobowości i czynników motywacyjnych oraz ocenę EQ (ilorazu emocjonalnego), wzbogaconą o najnowsze narzędzia psychologii pozytywnej. Opieramy się na teoriach i praktykach opracowanych przez psychologów tak różnych jak Carl G. Jung, Martin Seligman czy Oliver Vogelhuber.

coachingu psychologicznym oferujemy analizę osobowości i czynników motywacyjnych oraz ocenę EQ (ilorazu emocjonalnego), wzbogaconą o najnowsze narzędzia psychologii pozytywnej;

Opieramy się na teoriach i praktykach opracowanych przez psychologów tak różnych jak Carl G. Jung, Martin Seligman czy Oliver Vogelhuber.

coachingu międzykulturowym wykorzystujemy różne zasoby, aby zmniejszyć przepaść między oryginalną kulturą a nowym kontekstem kulturowym, w którym chcemy podróżować lub żyć. Czerpiemy z antropologii strukturalnej Claude’a Lévi-Straussa, proksemiki rozwijanej przez Edwarda Halla, a także kartografii kulturowej Erin Meyer.

coachingu międzykulturowym wykorzystujemy różne zasoby, aby zmniejszyć przepaść między oryginalną kulturą a nowym kontekstem kulturowym, w którym chcemy podróżować lub żyć.

Czerpiemy z antropologii strukturalnej Claude’a Lévi-Straussa, proksemiki rozwijanej przez Edwarda Halla, a także kartografii kulturowej Erin Meyer.

Uczymy również tych dyscyplin w połączeniu.

Zatem połączenie dziedziny językowej i psychologicznej pozwala nauczyć się, jak dostosować swoją mowę do własnej osobowości oraz przystosować ją do mowy innych, w ramach własnej kultury.

Dzięki połączeniu domeny językowej i interkulturowej można natomiast odkryć, jak modulować swoją mowę w kulturze odmiennej od własnej.

Synergia pomiędzy dziedziną psychologiczną i międzykulturową umożliwia dostosowanie osobowości kultury ojczystej do psychologii kultury docelowej.

Ostatecznie symbioza trzech dziedzin – języka, psychologii i interkulturowości – umożliwia zharmonizowanie zarówno swojej mowy, jak i osobowości z nowo poznaną kulturą.

Można też myśleć o tych trzech obszarach w sposób hierarchiczny, w tym sensie, że rozwój w każdym kolejnym obszarze poszerza krąg osób, z którymi możemy się potem komunikować w sposób autentyczny dla siebie i dla innych.

Zatem połączenie dziedziny językowej i psychologicznej pozwala nauczyć się, jak dostosować swoją mowę do własnej osobowości oraz przystosować ją do mowy innych, w ramach własnej kultury.

Dzięki połączeniu domeny językowej i interkulturowej można natomiast odkryć, jak modulować swoją mowę w kulturze odmiennej od własnej.

Synergia pomiędzy dziedziną psychologiczną i międzykulturową umożliwia dostosowanie osobowości kultury ojczystej do psychologii kultury docelowej.

Ostatecznie symbioza trzech dziedzin – języka, psychologii i interkulturowości – umożliwia zharmonizowanie zarówno swojej mowy, jak i osobowości z nowo poznaną kulturą.

Można też myśleć o tych trzech obszarach w sposób hierarchiczny, w tym sensie, że rozwój w każdym kolejnym obszarze poszerza krąg osób, z którymi możemy się potem komunikować w sposób autentyczny dla siebie i dla innych.

NASZA OFERTA

Oferujemy cztery formy usług, w zależności od pożądanej długości i intensywności:
usługi jednorazowe – godzinne lub jednodniowe –, pobyty tygodniowe, pakiety miesięczne ainsi oraz grupy semestralne.

Usługi jednorazowe
Pobyty tygodniowe
Pakiety miesięczne
Grupy semestralne

Usługi jednorazowe

Coaching na życzenie

Nasze warsztaty, gdy są indywidualne, pozwalają na pogłębienie swojej dotychczasowej wiedzy. W doskonaleniu języka często dotyczy ono muzykalności języka : wymowy, akcentu, elokucji. Polega również na zastąpieniu wahań pewnościami dotyczącymi elementów gramatycznych, takich jak czasy czy przyimki. Poprzez pracę nad pisaniem i organizacją wypowiedzi, coaching ten znacząco poprawia umiejętności retoryczne przy jednoczesnej nauce strukturyzacji myśli. Innymi słowy, pomaga wyrażać się z elokwencją i jasnością.

W przypadku coachingu psychologicznego zazwyczaj korzystamy z narzędzia analizy osobowości Insights. Analiza ta dostarcza cennych kluczy do porozumiewania się z ludźmi, którzy mają inne lub nawet przeciwne cechy osobowości do naszych własnych. Pozwala też oszacować energię potrzebną do danej pracy w stosunku do naszej osobowości. Ponadto dostarcza bogatego opisu naszych „czynników motywacyjnych”, co stanowi cenną pomoc w podjęciu świadomego wyboru zmiany życia. Można ją połączyć z pomiarem naszego „EQ” (emotional quotient), co pozwala rozwinąć naszą inteligencję emocjonalną.

Coaching międzykulturowy często polega na wsparciu w przeprowadzce do innego kraju, czyli przygotowaniu do życia i pracy w nim. Niewypowiedziane kody grzeczności, punktualności czy humoru badane są na konkretnych przypadkach. Wiedza o sztuce – czy to muzyka, film, literatura lub gastronomia – również może być w tym kontekście dogłębnie zbadana. Ponadto, analiza Insights, w zestawieniu ze średnimi krajowymi dwóch różnych krajów, może ujawnić przepaść osobowościową pomiędzy kulturą pochodzenia a kulturą docelową i umożliwić fascynujące i zbawienne dostosowanie.

Szkolenia

Szkolenia prowadzone są na ogół na zlecenie instytucji, które pragną uczynić relacje między różnymi kulturami bardziej harmonijnymi. W kontekście stosunków międzynarodowych polegają one na przekazaniu kluczy do wymiany ze światem francuskojęzycznym. Gdy projekt wymaga przedłużonej pracy przy kręceniu filmu lub serialu, albo przy nagrywaniu płyty, te dni są również doskonale przystosowane do akompaniowania i doradzania w projektach artystycznych.

Jedno lub dwudniowe szkolenie może być również przeprowadzone na prośbę organizacji, która potrzebuje wzmocnić spójność grupy poprzez zmapowanie różnych osobowości w niej obecnych. Choć każda osobowość ma swoje własne walory, to jednak gdy są one zbyt oddalone od siebie, może dojść do sytuacji konfliktowych. Poprzez pracę nad słowami, głosem i postawą ciała można stworzyć okoliczności, w których te osobowości mogą się owocnie uzupełniać.

Pobyty tygodniowe

Nasze pobyty nie skupiają się na samym języku, lecz głównie na danym temacie, jak psychologia pozytywna, filozofia francuska lub praca nad głosem.

 

Pakiety miesięczne

Nasze 3 pakiety skierowane są do osób i grup, które chcą zapewnić sobie najwyższą jakość usług, aby w przyjemny sposób podtrzymać swoje umiejętności („Petite France”), umożliwić sobie okres szybkiego postępu zarówno w kompetencjach pisemnych jak i ustnych („Méditerranée”) lub skutecznie osiągnąć cel poprzez intensywny coaching („Grand Ouest”).

Każdy pakiet zawiera liczbę godzin coachingu, którą można wykorzystać w ciągu jednego miesiąca. Godziny te mogą być dowolnie grupowane (przynajmniej 1 godzina na każdy warsztat), a składają się na nie najczęściej lekcje szyte na miarę, czytanie wybranych przez nas najlepszych artykułów prasowych, korygowana konwersacja, wsparcie przy projektach oraz wspólne zajęcia.

Większość godzin jest oczywiście zaplanowana z wyprzedzeniem, ale w naszych 3 ofertach znajduje się również usługa polegająca na spontanicznym wsparciu. Może to obejmować pomoc w pisaniu wiadomości lub e-maili, lub sporadycznie rozmowę, tłumaczenie bądź poradę. W zależności od wybranego pakietu zapewniamy dostępność w ciągu 24 godzin, 12 godzin lub 6 godzin, między 9.00 a 19.00 w dni robocze.

Pakiet „Petite France”
10h / miesiąc

Dostępność w 24h
Poproś o pakiet

Pakiet „Méditerranée”
20h / miesiąc

Dostępność w 12h
Poproś o pakiet

Pakiet „Grand Ouest”
30h / miesiąc

Dostępność w 6h
Poproś o pakiet

Pakiet „Petite France” jest więc idealny dla kogoś, kto chce włączyć ćwiczenia językowe do swojej tygodniowej rutyny w podobny sposób jak ćwiczenia fizyczne. Regularność jest kluczem do doskonalenia umiejętności językowych i przyswajania wiedzy. Pakiet ten zapewnia również rytm, który najlepiej nadaje się do regularnej pracy nad osobowością.

Pakiet „Méditerranée” jest z kolei idealny dla duetów i trio, które chcą się rozwijać w małym gronie przez określony czas. To idealny prezent dla pary, która chce przygotować pobyt lub przeprowadzkę do kraju francuskojęzycznego!

Pakiet „Grand Ouest”, w końcu, jest szczególnie przydatny dla instytucji i organizacji, które potrzebują przygotować większą grupę do projektu związanego ze światem francuskojęzycznym. Oferuje grupie możliwość podziału godzin, zapewniając projektowi komfort codziennej pomocy językowej i międzykulturowej.

Grupy semestralne

Nasze warsztaty grupowe mają tę zaletę, że są bardziej przystępne i pozwolą Ci skorzystać z dynamiki grupowej na drodze do doskonalenia językowego i międzykulturowego.

Umożliwiają one rzeczywiście pokonanie blokad poprzez rozmowy na tematy filozoficzne lub aktualne. Grupy zbudowane są według poziomów i zapewniają ciągłość na przestrzeni semestru 15 warsztatów, trwających z reguły 90 minut.

W semestrze zimowym rozpoczynającym się we wrześniu 2022 roku będziemy mieli 3 grupy: C1, C2 i C1/C2 o literaturze francuskiej. Zgłoś się do nas w celu uzyskania harmonogramu interesującego Cię poziomu.

Nasze sesje coachingowe odbywają się zazwyczaj w formacie hybrydowym (przez Zoom i osobiście)

Nasze sesje coachingowe odbywają się zazwyczaj w formacie hybrydowym (przez Zoom i osobiście)

Philippe Gruca

  • Absolwent Sorbony i EHESS w Paryżu
  • Profesor filozofii i języka francuskiego; wykładał na uniwersytetach w Bordeaux, Paryżu i Berlinie, a także w Instytucie Francuskim w Berlinie
  • Profesor psychologii na Uniwersytecie Zygmunta Freuda w Paryżu
  • Tłumacz czterojęzyczny: francuski, polski, angielski, niemiecki
  • Redaktor naczelny prestiżowych czasopism naukowych
  • Oficjalny egzaminator i korektor DELF/DALF od A1 do C2
  • Akredytowany konsultant Insights w zakresie analizy osobowości
  • Mediator specjalizujący się w dyplomacji i międzykulturowości
  • Założyciel atelier français

NIEKTÓRZY NASI KLIENCI

Lary

Lea van Acken

PARTNERZY

Kontakt

atelier français
Philippe Gruca
Walter-Benjamin-Platz 5
10629 Berlin

+33 664 27 49 32

Signal / Whatsapp / Telegram

+49 1523 6676 241
+48 574 429 772

Szybka wiadomość

(wymagane)